Aansluiten bij SV Groenendaal Voetbal

Contact

Als u zelf of uw kind wil aansluiten bij SV Groenendaal Voetbal, dan kan u best het contactformulier op onze website invullen en versturen. Wij antwoorden u via email, en spreken verdere stappen af. U kan ook een email sturen naar info@svgroenendaal.be of ineens langskomen op één van de inschrijvingsmomenten. Tijdens het seizoen is dit op woensdag van 18:00 uur tot 19:00 uur

Kennismakingsgesprek

Vóór de inschrijving wordt altijd eerst een kennismakingsgesprek gehouden. Bij een jeugdspeler (jonger dan 18 jaar) is op dit gesprek minstens één van de ouders aanwezig. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt uitleg gegeven over het reglement van onze club. Ook wordt bepaald hoeveel het lidgeld bedraagt, en wordt afgesproken hoe het lidgeld kan betaald worden. Na het kennismakingsgesprek kan het inschrijvingsformulier worden ingevuld met de vereiste informatie, en worden ondertekend voor akkoord. Daarna mag de speler, indien gewenst, vrijblijvend twee proeftrainingen meedoen.

Officiële Aansluiting

Na betaling van het lidgeld kan de officiële aansluiting bij Voetbal Vlaanderen gedaan worden. Deze aansluiting gebeurt digitaal. Hiervoor hebben we de identiteitskaart van de speler en eventueel de identiteitskaart van één van de ouders nodig. Door de aansluiting bij Voetbal Vlaanderen is de speler automatisch verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen tijdens de voetbal-activiteiten (trainingen, wedstrijden, tornooien, …). Breng ook een klevertje van uw mutualiteit mee, op naam van de speler. Wij bezorgen u dan een ingevuld formulier van de gepaste mutualiteit waarmee u een klein deel van het lidgeld kan terugbetaald krijgen. Wanneer u geniet van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, dan bezorgen we u ook een formulier waarmee u van de stad Antwerpen via Sporting “A” een aanzienlijk deel van het lidgeld kan terugbetaald krijgen.

Speler aangesloten bij andere club binnen Voetbal Vlaanderen

Als een speler aangesloten was bij een andere club binnen Voetbal Vlaanderen, en zijn ontslag niet heeft ingediend in de maand april, dan moet eerst nog een overgang aangevraagd worden.

Speler met buitenlandse nationaliteit

Voor een speler met buitenlandse nationaliteit jonger dan 18 jaar zijn nog bijkomende gegevens vereist:

  • Samenstelling van het gezin: document af te leveren door het gemeentebestuur van de woonplaats van de speler
  • Ouderlijke verklaring: document ter beschikking gesteld door de club, waarin één ouder van de speler moet verklaren naar België te zijn gekomen om redenen vreemd aan het voetbal.
  • Laatste adres in het buitenland (indien de speler in het buitenland heeft gewoond).
  • Datum van aankomst in België.

Onze sponsors