Missie - Visie - Waarden

Missie
Alle kinderen, volwassenen en senioren die bij Groenendaal aankloppen de kans geven om te voetballen.

Visie
Positieve aanpak van de jeugd en de volwassenen leidt tot sportief en menselijk succes.

Waarden
Kameraadschap, teamgeest, clubgeest, fair-play, inzet, competitiviteit, tolerantie, diversiteit.

Alle spelers krijgen onder de begeleiding van eigen trainers en coaches de kans om zich in een aangename en (kind)vriendelijke sfeer voetballend uit te leven en te ontwikkelen.
Iedere speler die de trainingen bijwoont en zich aan de gemaakte afspraken houdt, krijgt de gelegenheid om op een faire manier wedstrijden te betwisten.

Iedere wedstrijd trachten we te winnen, maar we leren ook verliezen.

Kernindeling

Onze jeugdspelers worden in principe volgens hun geboortejaar bij de verschillende kernen ingedeeld.
Hiervan dient soms afgeweken te worden om het aantal spelers in de ploegen te balanceren. Zo is het mogelijk dat een speler bij een ploeg van een jaar ouder wordt ingedeeld.

Voor bepaalde spelers die weinig voetbalervaring hebben is het soms beter dat ze (tijdelijk) bij een jaartje jonger worden ingedeeld. Voor de wedstrijden moet hiervoor bij Voetbal Vlaanderen officieel dispensatie worden gevraagd, met schriftelijke toestemming van de ouders.

In alle gevallen zal de aanpassing van de indeling met de speler en de ouders besproken worden.

De volwassen spelers worden volgens hun voetbal-capaciteiten en hun voorkeur bij de verschillende ploegen ingedeeld.

Speeltijd

Iedere opgeroepen speler mag meespelen. De “speeltijd” van eenieder hangt echter af van enkele belangrijke factoren:

  • aanwezigheid en motivatie op de training;
  • inzet tijdens de wedstrijd;
  • gehoorzaamheid t.o.v. coach en trainer;
  • houding tegenover medespelers, tegenstrevers en wedstrijdleiding.

Het basisprincipe bij Groenendaal en bij Voetbal Vlaanderen is dat iedere jeugdspeler die voor de wedstrijd is opgeroepen minimum 50 % speelt.
Bij de jongste ploegen streven we na om elke speler gemiddeld evenveel te laten spelen.


Onze sponsors